Виконання ст.30

1. Статут закладу освіти
2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3. Структура та органи управління закладу освіти | Схема структури
4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 2023/2024 н.р.
5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою: | 2022/2023 н.р. | 2023/2024 н.р.
6. Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
8.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі на 2023/2024 н.р.
Ліцензований обсяг прийому – 220 учнів
Проєктна потужність закладу – 931 учнів.
Станом на 05.09.2023 року в школі навчається 1030 учнів.
9. Фактична кількість осіб, які навчаються: 1030 учнів.
10. Мова освітнього процесу
11. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
Станом на 01.09.2023 відкрита вакансія асистента вчителя.
12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
13. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання – гуртожиток відсутній.
14. Результати моніторингу якості освіти: | 2022/2023 н.р. | 1 семестр 2023/2024 н.р. |
15. Річний звіт про діяльність закладу освіти: | за 2022/2023 н.р. (презентація) | за 2022/2023 н.р. (протокол) |
16. Правила прийому до закладу освіти
17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами – станом на 01.09.2023р. відсутні
18. Розмір плати за навчання
Плата за навчання не стягується.
Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах
19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати- додаткові освітні послуги не надаються
20. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
21. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2023/2024 н.р.
22.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
23. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
24. Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
25. Кошторис
26. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
27. Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством
Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, відсутні
28. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості
Товари, роботи та послуги, отримані як благодійна допомога, не надавалися
29. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
План розвитку закладу освіти
Мережа станом на 05.09.2023
Партнер нашого закладу
Інформація про кількість вакантних місць у класах