Учителі початкових класів

Сахно Оксана Володимирівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища, Сумський державний педінститут, 2004
Спеціальність за дипломом: початкове навчання, соціальна педагогіка
Стаж роботи: 16 років
Категорія: перша
Методична проблема: «Партнерство між учителем, учнем та батьками як основа успішної самореалізації особистості молодшого школяра».

Власенко Ірина Олександрівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: Сумський державний педуніверситет, 2009
Спеціальність за дипломом: початкове навчання
Стаж роботи: 10 років
Категорія: перша
Методична проблема: «Формування основ екологічної культури як провідний засіб розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів».

Агеєва Галина Михайлівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища, Глухівський державний педінститут, 1990
Спеціальність за дипломом: педагогіка і методика початкового навчання
Стаж роботи: 29 років
Категорія: вища
Звання: "старший учитель"
Методична проблема: «Формування мотивації молодших школярів до самостійної пізнавальної творчої діяльності засобами еврестичного навчання».

Токарєва Зоя Василівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: Єреванський педінститут, 1975
Спеціальність за дипломом: російська мова та література
Стаж роботи: 36 років
Категорія: вища
Звання: "старший учитель"
Методична проблема: «Евристична діяльність молодших школярів як чинник формування здатності учнів свідомо і самостійно засвоювати знання, набувати уміння й навички.».

Тертишна Світлана Іванівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища,Лебединське педучилище;Сумський державний педуніверситет, 2003
Спеціальність за дипломом: педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література
Стаж роботи: 32 роки
Категорія: вища
Звання: "старший учитель"
Методична проблема: «Розвиток мовної особистості учнів через застосування комплексних вправ для закріплення граматичних і мовленнєвих умінь під час роботи над реченням».

Онук Ольга Володимирівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: Сумський державний педінститут, 1981
Спеціальність за дипломом: математика
Стаж роботи: 43 роки
Категорія: вища
Звання: "старший учитель"
Методична проблема: «Гра як діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу в початковій школі».

Кравченко Алла Володимирівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища, Лебединське педучилище, Сумський державний педінститут, 1997
Спеціальність за дипломом: початкові класи, українська мова та література
Стаж роботи: 33 роки
Категорія: вища
Звання: "старший учитель"
Методична проблема: «Евристичне навчання як ефективний засіб оптимізації навчально-виховного процесу та розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів в умовах особистісно- зорієнтованого навчання».

Рожкова Юлія Миколаївна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: Сумський державний педуніверситет, 2014
Спеціальність за дипломом: українська мова і література
Стаж роботи: 5 років
Категорія: друга
Методична проблема: «Формування мотивації молодших школярів до самостійної пізнавальної творчої діяльності засобами еврестичного навчання».

Токарєва Людмила Миколаївна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища, Лебединське педучилище, Сумський державний педінститут, 1985
Спеціальність за дипломом: початкові класи, українська мова та література
Стаж роботи: 43 роки
Категорія: вища
Звання: "старший учитель"
Методична проблема: «Інтерактивні форми навчання як провідний спосіб формування різних видів мовленнєвої діяльності молодших школярів у контексті Нової української школи».

Крівшенко Ліна Миколаївна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища, Глухівський державний педінститут, 1991
Спеціальність за дипломом: педагогіка і методика початкового навчання
Стаж роботи: 32 роки
Категорія: вища
Звання: «учитель-методист»
Методична проблема: «Технологія навчання молодших школярів діалогової взаємодії та вмінь ставити пізнавальні запитання до різних видів текстів в умовах еврестичного навчання».

Прокопчук Світлана Олексіївна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: Сумський державний педуніверситет, 2001
Спеціальність за дипломом: педагогіка і методика початкового навчання
Стаж роботи: 20 років
Категорія: вища
Звання: "старший учитель"
Методична проблема: «Інтерактивні форми навчання як засіб формування життєвих навичок ХХІ століття».

Котенко Світлана Володимирівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища, Лебединське педагогічне училище, 1992; Глухівськийдержавний педінститут, 1996
Спеціальність за дипломом: початкове навчання
Стаж роботи: 26 років
Категорія: вища
Методична проблема: «Стратегії розвитку критичного мислення молодших школярів та їх вплив на якість формування компетентності спілкування державною мовою».

Антипова Алла Миколаївна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: Сумський державний педінститут, 1997
Спеціальність за дипломом: географія, біологія; початкова освіта
Стаж роботи: 21 рік
Категорія: друга
Методична проблема: «Формування екологічної компетентності молодших школярівна основі спостережень та дослідів».

Андрієнко Віта Миколаївна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища, Сумський державний педуніверситет, 2007
Спеціальність за дипломом: початкове навчання, соціальна педагогіка
Стаж роботи: 7 років
Категорія: друга
Методична проблема: «Ігрові форми роботи на уроках української мови як засіб розвитку пізнавальних процесів молодших школярів ».

Скрипниченко Тамара Миколаївна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: Сумський державний педуніверситет, 2009
Спеціальність за дипломом: педагогічна освіта
Стаж роботи: 9 років
Категорія: друга
Методична проблема: «Педагогіка партнерства як провідний чинник розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі формування компетентності спілкування державною мовою».

Школяренко Наталія Іванівна

Посада: учитель початкових класів
Освіта: вища, Путивльський педагогічний коледж, Сумський державний педагогічний університет, 2010 рік
Спеціальність за дипломом: Початкове навчання, Педагогіка і методика середньої освіти, англійська мова і література
Стаж роботи: 10 років
Категорія: перша
Методична проблема: «Формування ключових життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом використання інноваційних технологій»