Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правові акти, що регламентують роботу установи

ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Конституція України

Конвенція про права дитини

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України про освіту

Про загальну середню освіту

Закон України про охорону праці

Кодекс законів про працю України

Закон України про пожежну безпеку

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про звернення громадян»

ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ЗАКЛАДУ

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Положення про державну підсумкову атестацію учнів

Положення про нагородження золотою та срібною медаллю

Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

Положення про класного керівника

Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

Положення про психологічну службу в системі освіти України

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Положення про навчання з питань охорони праці

Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України

Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників

Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Про затвердження Положення про навчальні кабінети
загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальносвітніх закладів

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЗАКЛАДУ

Положення про академічну доброчесність

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25, м. Суми Сумської області

Про створення робочої групи щодо розроблення інструкції з діловодства у закладі

Інструкція з діловодства

Наказ “Про затвердження інструкції з діловодства у закладі”

Стратегія розвитку закладу освіти Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №25, м. Суми Сумської області на 2020-2025 навчальний рік

МАТЕРІАЛИ КОЛЕГІЙ

Колегія № 4

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Наказ МОН від 25.04.2013 №466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки від 01.06.2013 №60, від 14.07.2015 № 761)

Лист МОН від 22.01.2015 №1/9-26 «Щодо використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН від 23.04.2019 №536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки “Про затвердження Змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти” №201 від 24.02.2023

Нормативно-правове забезпечення

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Абетка для директора

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Про Типові правила внутрішнього трудового
розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України

Про затвердження Змін до Порядку проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести
до поширення інфекційних хвороб

Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Концепція нової української школи

Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти