Освіта дітей з особливими освітніми потребами

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №678/2015 Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю
 2. Закон України від 05.07.2017 № 6437 Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг
 3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.07.2004 №848 «Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р.№ 531 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963
 9. Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 545 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр
 10. Постанова від 9 серпня 2017 р. № 588 Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах».
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
 14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.02.2015 № 134 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
 15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 № 651 Про внесення зміни додеяких наказів
 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».
 17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2016 № 476 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами».
 18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055».
 19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році».
 20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 № 1081 «Про затвердження типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)».
 21. Лист МОН України від 19.09.2017 №11-9320 Про організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми із порушеннями слуху, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах 
 22. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2012 № 1/9-384«Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 23. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання».
 24. Лист Міністерства освіти і науки України 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».
 25. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням».
 26. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».
 27. Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».
 28. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-413«Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку».
 29. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів».
 30. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 № 1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014
 31. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014 № 1/9-445 «Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами з числа переселенців із місць проведення антитерористичної операції
 32. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів».
 33. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2016 № 2/1-14-1659-16 «Щодо організації навчального процесу для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням змін».
 34. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю.Зауваження загального порядку №4 (2016 р.) від 02.09.2016.