Виконання ст.30

1. Статут закладу освіти

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти

4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 2022-2023 н.р.

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 2021-2022 н.р.

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 2022-2023 н.р.

6. Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

8.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі які навчаються в закладі 2022-2023 н.р.
Ліцензований обсяг прийому – 220 учнів
Проєктна потужність закладу – 900 учнів.
Станом на 05.09.2022 року в школі навчається 1074 учні.

9. Фактична кількість осіб, які навчаються:

10. Мова освітнього процесу

11. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
Станом на 01.09.2022 вакансії відсутні.

12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

13. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання – гуртожиток відсутній.

14. Результати моніторингу якості освіти
Результати моніторингу якості освіти 2017-2018

Про підсумки навчальних досягнень учнів 2017-2018

Результати моніторингу якості освіти 2018-2019

Про підсумки навчальних досягнень учнів 2018-2019

Результати моніторингу якості освіти 2019-2020

Результати моніторингу якості освіти 2020-2021

Результати моніторингу якості освіти І семестр 2021-2022

15. Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2017-2018 н.р. (витяг з протоколу)

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 н.р. (витяг з протоколу)

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2018-2019 н.р. (презентація)

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2019-2020 н.р. (витяг з протоколу)

Звіт керівника закладу перед громадськістю за 2019/2020 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2020-2021 н.р. (протокол)

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2021-2022 н.р. (презентація)

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2021-2022 н.р. (протокол)

16. Правила прийому до закладу освіти

17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами – станом на 01.09.2022р. відсутні

18. Розмір плати за навчання
Плата за навчання не стягується.
Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах

19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати- додаткові освітні послуги не надаються

20. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

21. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2022-2023 н.р.

22.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

23. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

24. Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

25. Кошторис

26. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

27. Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством
Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, відсутні

28. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості
Товари, роботи та послуги, отримані як благодійна допомога, не надавалися

29. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Підсумки роботи педколективу в регіональному експерименті

План розвитку закладу освіти

Мережа станом на 05.09.2022

Партнер нашого закладу