ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги, батьки, учні, представники громадськості! Запрошуємо вас на щорічний звіт директора, який відбудеться 11 червня 2024 року о 18.00 у режимі онлайн. Це важливий момент для нашого закладу, коли ми спільно розглянемо досягнення та події, які відбулися протягом 2023/2024 навчального року, а також визначимо плани та можливості на майбутнє. Посилання на звіт:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a59e01eda7f464ecd8a8a9eb62ea63378%40thread.tacv2/1715693289259?context=%7b%22Tid%22%3a%2237319b2c-1ecd-4518-8c7b-aad06ab9a038%22%2c%22Oid%22%3a%220fba7d62-96e2-4c03-8251-6e47ee2317a5%22%7d