Семінар-практикум для викладачів та студентів СДПУ ім. А.С. Макаренка “Творчий аспект уроку в НУШ як один із способів самореалізації молодших школярів та формування їх ключових і предметних компетентностей”.

Кожний новий етап розвитку теорії та практики шкільної освіти вимагає переосмислення відомих знань. Це дає змогу по-новому оцінити минулий досвід і спрогнозувати майбутні потреби шкільництва. Ураховуючи сучасні тенденції розвитку початкової освіти в Україні, ми вбачаємо головне покликання вчителя ХХІ століття не у викладанні предмета, а в творчому розвитку особистості у співпраці з дитиною та її батьками, ураховуючи вплив середовища. Як реалізується це покликання в умовах Нової української школи продемонстрували вчителі початкових класів КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25.

Так, 19 лютого 2019 року Творчою лабораторією вчителя НУШ, що створена як осередок для професійно-творчої самореалізації та поширення досвіду роботи вчителів школи І ступеня КУ Сумська СШ №25 було проведено науково-практичний семінар «Творчий аспект уроку в НУШ як один із способів самореалізації молодших школярів та формування їх ключових і предметних компетентностей». Головною метою заходу було висвітлення творчого підходу вчителів початкової школи до узагальнення новітніх освітніх процесів, передового педагогічного досвіду при вивченні, застосуванні й удосконаленні різних інноваційних методик компетентісного навчання у новій українській школі.

У роботі семінару взяли участь учителі закладу, викладачі та студенти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Зважаючи на те, що розуміння теорії є основою для свідомого оволодіння вчителем дидактичними технологіями й уміннями, яке відбувається завдяки практиці, між КУ Сумська СШ №25 і Навчально-науковим інститутом педагогіки і психології СумДПУ ім. А.С. Макаренка налагоджено співпрацю. Адже неможливо стати майстром, тобто успішно навчати молодших школярів у різних умовах за всіма предметами початкової школи, розробити оптимальний варіант уроку, знаходити підхід до кожної дитини, формувати в неї бажання й уміння вчитися, розвивати найкращі людські якості, якщо теорію не підкріплювати практикою.

У теоретичній частині семінару науковці, учителі та студенти обговорили такі проблеми:

  • творчість як основа педагогічної діяльності;
  • творчі здібності – головний фактор професійної діяльності вчителя;
  • творчі методи в роботі вчителя для реалізації компетентнісного навчання молодших школярів;
  • евристичні стратегії та технології для розвитку компетентностей і рефлексії молодших школярів і педагогів в умовах Нової української школи;
  • технологія формування творчої особистості учня в умовах компетентісного навчання.

Друга частина семінару була направлена на висвітлення і демонстрацію практичного досвіду вчителів школи І ступеня щодо здійснення творчого підходу до формування ключових і предметних компетентностей учнів перших класів. Авторські творчі уроки для учасників семінару провели вчителі:

Друга частина семінару була направлена на висвітлення і демонстрацію практичного досвіду вчителів школи І ступеня щодо здійснення творчого підходу до формування ключових і предметних компетентностей учнів перших класів. Авторські творчі уроки для учасників семінару провели вчителі:

Прокопчук Світлана Олексіївна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель 1-Б класу;

Агеєва Галина Михайлівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель, учитель 1-А класу.

На своїх творчих уроках педагоги показали, що вчитель нової української школи не стоїть над дитиною, а спілкується і діє спільно з нею. Він уміє організувати діалог, дружню дискусію, групову роботу, володіє різними засобами підтримання уваги і працездатності учнів, їхньої мотивації до навчальної праці, що потребує активної мовленнєвої діяльності.

Варто сказати й про те, що на уроках маленькі першокласники тягнулися до своїх учителів, як соняшник до сонця. І, щоб не перервати цей ланцюжок довіри, учителі у своїх взаєминах з учнями виявляли повагу до людської гідності кожної дитини, не пропускали моментів, коли окремі школярі потребували особливої підтримки.

Спостерігаючи за взаємодією учасників освітнього процесу, досвідчені вчителі у котре переконалися, що педагогічна професія має безліч граней і ситуацій, які не завжди можна передбачити, але фактично завжди можна вирішити завдяки гуманності, терплячості, поваги до гідності і праці дітей. Переконалися у цьому і майбутні фахівці, котрі обрали чудову професію – учитель початкових класів. Під час обговорення живих, а не заздалегідь відпрацьованих уроків, майбутні педагоги були одностайні в тому, що творчо вчити, виховувати, розвивати дитину цікаво й радісно. Але водночас важко й відповідально. Потрібно любити дітей, навчаючи – не ламати їх природи, захищати й оберігати кожну індивідуальність.

Викладачі й студенти відзначили, що на кожному з побачених уроків, відстежувалося, як між особистістю вчителя і творчим використанням методів і технологій навчання існують внутрішні зв’язки. Ефективні методики професійно збагачують особистість, однак вплив особистості вчителя на їх результат значно ширший. Обравши той чи інший метод, учитель морально відповідає за його оптимальне використання. Тому кожна інновація, застосована уроках, витікала з об’єктивних можливостей та умов, за яких вони застосовувалися.

Не залишився поза увагою учасників науково-практичного семінару і той факт, що важливою умовою реалізації успішного навчання на спостережуваних уроках стала достатня різноманітність наочності для фронтального й індивідуального використання. Для творчих учителів притаманне постійне прагнення вдосконалювати наявне обладнання й створювати нове. Саме власноруч новостворені учителями Прокопчук С.О., Тертишною С.І, Агеєвою Г.М. посібники допомагали заощаджувати час, швидко переключали увагу дітей з одного виду діяльності на інший, привчали їх до самоконтролю, були естетичними на вигляд і безпечними для користування.

Підсумовуючи роботу семінару, його учасники констатували, що творчість є обов’язковою умовою педагогічного процесу, об’єктивною професійною необхідністю у діяльності вчителя Нової української школи. Для формування життєвих компетентностей школярів, важливо надати їм можливості творити знання, створювати освітню продукцію з усіх навчальних предметів, навчати їх самостійно вирішувати проблеми, які при цьому виникають.