Нормативно-правове забезпечення

Закон України про освіту

Про загальну середню освіту

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Абетка для директора

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Закон України про охорону праці

Закон України про пожежну безпеку

Про Типові правила внутрішнього трудового
розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Про затвердження Положення про навчальні кабінети
загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Змін до Порядку проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести
до поширення інфекційних хвороб

Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Концепція нової української школи

Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЗАКЛАДУ

Положення про академічну доброчесність

Положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти

Про створення робочої групи щодо розроблення інструкції з діловодства у закладі

Інструкція з діловодства

Про затвердження інструкції з діловодства у закладі

МАТЕРІАЛИ КОЛЕГІЙ

Колегія № 1

Колегія № 2

Колегія № 3

Колегія № 4

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Наказ МОН від 25.04.2013 №466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки від 01.06.2013 №60, від 14.07.2015 № 761)

Лист МОН від 22.01.2015 №1/9-26 «Щодо використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН від 23.04.2019 №536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»

Карантин

Наказ Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»

Наказ управління освіти і науки Сумської міської ради № 191 від 17.03.2020 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»

Наказ по закладу про заходи щодо організації робочого процесу на період карантину.