Основні орієнтири виховання учнів

Нормативно-правова база виховної діяльності

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243);
 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 06.09.2000 № 434, наказ МОН України від 29.06.2006 № 489 «Про затвердження змін до положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»;
 • Лист МОН України від 14.08.2008 № 1/9-520 «Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»;
 • Інструкція класного керівника.

Напрями виховної діяльності

 • Національно-патріотичне виховання
 • Громадянське виховання
 • Військово-патріотичне виховання
 • Превентивне виховання
 • Моральне виховання
 • Художньо-естетичне виховання
 • Екологічне виховання
 • Родинно-сімейне виховання
 • Трудове виховання

Науково-методична проблема школи

Від сучасних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня  та підготовки його до життя в сучасних умовах

  Виховна проблема школи

Особистісно-зорієнтований підхід як умова виховання громадянськості

Виховна проблема методичного об’єднання класних керівників

Виховання громадянської свідомості учнів шляхом залучення до заходів національно-патріотичного спрямування